Add Smilies

DỊCH KINH ĐẠI TOÀN KINH DỊCH
DỊCH KINH ĐẠI TOÀN
KINH DỊCH
Nhân Tử Nguyễn Văn Thọ & Huyền Linh Yến Lê
Click vào từng quẻ để xem
1
Bát Thuần Kiền
2
Bát Thuần Khôn
3
Thủy Lôi Truân
4
Sơn Thủy Mông
5
Thủy Thiên Nhu
6
Sơn Thủy Tụng
7
Địa Thủy Sư
8
Thủy Địa Tỷ
9
PhongThiên Tiểu Súc
10
Thiên Trạch Lý
11
Địa Thiên Thái
12
 
Thiên Địa Bĩ
13
Thiên Hỏa Đồng Nhân
14
Hỏa Thiên Đại Hữu
15
Địa Sơn Khiêm
16
Lôi Địa Dự
17
Trạch Lôi Tùy 
18
Sơn Phong Cổ 
19
Địa Trạch Lâm
20
Phong Địa Quan
21
Hỏa Lôi
Phệ Hạp
22
Sơn Hỏa Bí
23
Sơn Địa Bác
24
Địa Lôi Phục
25
 
Thiên Lôi Vô Vọng
26
Sơn Thiên Đại Súc
27
Sơn Lôi Di
28
TrạchPhong Đại Quá
29
Bát Thuần Khảm
30
Bát Thuần Ly
31
Trạch Sơn Hàm
32
Lôi Phong Hằng
33
Thiên Sơn Độn
34
Lôi Thiên Đại Tráng
35
Hỏa Địa Tấn
36
Địa Hỏa Minh Di
37
PhongHỏa Gia Nhân
38
Hỏa Trạch Khuê
39
Thủy Sơn Kiển
40
Lôi Thủy Giải
41
Sơn Trạch Tổn
42
Phong Lôi Ích
43
Trạch Thiên Quải
44
Thiên Phong Cấu
45
Trạch Địa Tụy
46
Địa Phong Thăng
47
Trạch Thủy Khốn
48
Thủy Phong Tỉnh
49
Trạch Hỏa Cách
50
Hỏa Phong Đỉnh
51
Bát Thuần Chấn
52
Bát Thuần Cấn
53
Phong Sơn Tiệm
54
Lôi Trạch Quy Muội
55
Lôi Hỏa Phong
56
Hỏa Sơn
Lữ
57
Bát Thuần Tốn
58
Bát Thuần Đoài
59
Phong Thủy Hoán
60
Thủy Trạch Tiết
61
Phong Trạch Trung Phu
62
Lôi Sơn Tiểu Quá 
63
Thủy Hỏa Ký Tế
64
Hỏa Thủy Vị Tế

Nhãn: , .
.

Ngày đăng: Thứ Sáu, ngày 07 tháng 10 năm 2011

Đã xem : Lần

0 nhận xét

Đăng nhận xét

[▼/▲] More Emoticons
:)) ;)) ;;) :D ;) :p :(( :) :( :X =(( :-o :-/ :-* :| 8-} :)] ~x( :-t b-( :-L x( =))

Đăng ký: Đăng Nhận xét (Atom)